§

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

összefoglalás

A törvényi háttér szekcióban leírtak szerint tagonkénti nyilvántartási kötelezettségük áll fenn, továbbá a tagdíj, mivel alapbevétel - kiszabását (követelést / befizetést / tartozást), tagonként kell nyilvántartaniuk, szigorú számadású bizonylattal dokumentálniuk kell, amire egyedül a számla alkalmas.

Ennek nyilvánvalóan leggazdaságosabb (automatizálható és nyomon követhető) módja a
tagdíj előírás / számla / befizetés / befizetés-igazolás / folyószámla egyenleg / elektronikus formában
történő menedzselése, a szervezet és a tagjai számára történő rendelkezésre bocsátása.

Vegyük példaként összehasonlításul azt, hogy egy tagdíj befizetés hagyományos menedzselése hogyan zajlik:

Csekkes befizetés

A csekk, számla, igazolás előállítás/nyomtatás, csomagolás, postázás, adminisztratív költségei, továbbá a befizetés adminisztrálása (bank, posta, egyéb adminisztrációs költségek) mind a tagnak, mind a szervezeti adminisztrációnak körülményes és munkaigényes. Alkalmanként akár a tagdíj 20-30%-ának megfelelő költséggel jár, és eredményessége igencsak kétséges (azaz többszörös megismétlés szükséges a tagdíjak „behajtásához”).

Készpénzes
utólagos tagdíj kiegyenlítés

Sokszor alkalmazott általános módszer a készpénzes, utólagos tagdíj kiegyenlítés (pl. irodában, helyi rendezvényen, kongresszuson). Mivel UTÓLAGOS tagdíj kiegyenlítésről van szó, ez az alapszabálynak szinte biztosan nem felel meg, másrészt esetlegesen nem szabályszerűen kivitelezett (készpénz-kezelés bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége), harmadrészt szintén humán-erőforrás igényes és korszerűtlen. Nem utolsó sorban csak azoknál a tagoknál hajtható végre, akik ténylegesen megjelennek az irodában, vagy részt vesznek az adott rendezvényen.

Megkockáztatjuk: a tagdíjak menedzselésére fordított humánerő + infrastrukturális + anyagköltség arányos a tervezett teljes tagdíjbevétellel. A legtöbb társaságnál, szervezetnél a tényleges bevétel ezzel szemben ettől jelentősen elmarad.

Az INTELLIMED komplex rendszere

Mindezekre tekintettel az IntelliMed komplex rendszere melyben a tag által önállóan is elvégezhető a tag- és tagdíj adat-adminisztráció egy része, csökkenti a szervezeti adminisztráció terhelést is. További előnyt jelent, ha a szervezet/társaság aktív kommunikációt is folytat a tagságával. Mivel rendszerünkkel a kommunikáció az adat-adminisztrációra épített (és arra vissza is hat) így kétségtelenül hatékonyabb és gazdaságosabb megoldás, mint a manuális vagy nem integrált nyilvántartásra épülő rendszeres vagy alkalmi tájékoztatások, célcsoport megközelítések.